Nuori Kulttuuri
Helsingin Nuorisoasiainkeskus Vantaan nuorisopalvelut Espoon nuorisopalvelut Kauniaisten nuorisotoimi Opetus- ja kulttuuriministeriö
nuorten valtakunnallinen teatteritapahtuma
Jaana Saarinen

Jaana Saarinens hälsning

Hej på dig, du som är ung och underbar!


Jag är så glad över att du håller på med teater!

Och jag är så lycklig över att Teatris är till just för dig!

Jag är så glad för att få vara Teatris konstnärliga ledare tillsammans med Nationalteaterns chef Mika Myllyaho.

Teater och skådespleleri har alltid varit en del av mitt liv också. Teatrer är mitt jobb, men via teatern har jag även fått vidgade vyer, bekantat mig med nya fantastiska människor och lärt mig att se saker ur många olika synvinklar. Teatern har också gjort mig bekant med fin litteratur, både äldre och modernare. Genom teatern lär jag mig fortsättningsvis att förhålla mig beakta saker med öppet sinne för att förstå mångfald och för att kunna ta ställning för det goda.

Genom att syssla med teater har jag fått agera i grupp, spegla mina idéer, lyssna, tala, framföra mina åsikter, se och blir sedd, skratta, gråta, bli ilsken och framförallt leka – tillsammans! Desutom har jag lärt mig att jag inte alltid har rätt. Andras idéer kan förverkligas lika väl som mina och att utveckla dem tillsammans kan leda till lysande resultat.

1+1= många! Jag skulle inte kunna eller vilja syssla med teater ensam. Att stödja varandra och att ge till andra får oss själva att lysa. Så är det bara.

Till dig som deltar i Teatris vill jag önska allt detta och nya insikter såväl på scenen som utanför den! Bli sedd och hörd, upplev, känn, berätta – och det viktigaste: dela det med andra! Välkommen till Teatris!

Mika Myllyahos hälsning

Mika Myllyaho önskar alla teaterintreserade unga välkomna till Teatris, se här!

Untitled Document
© Helsingin nuorisoasiainkeskus