Nuori Kulttuuri
Helsingin Nuorisoasiainkeskus Vantaan nuorisopalvelut Espoon nuorisopalvelut Kauniaisten nuorisotoimi Opetus- ja kulttuuriministeriö
nuorten valtakunnallinen teatteritapahtuma

Fritt från diskriminering

Ung Kultur-evenemangen är diskrimineringsfria områden och avsedda för alla teaterentusiaster i Finland. 

Vad betyder diskrimineringsfri Ung Kultur?

Alla unga artister, personer som utför och upplever, är välkomna till diskrimineringsfri Ung Kultur-verksamhet, oberoende av hur man upplever eller uttrycker sitt kön och oberoende av vem man tycker om.

Artister har möjlighet att delta i diskrimineringsfri Ung Kultur-verksamhet oberoende av rörelse- eller annat hinder. I Ung Kultur-verksamhet är en handikappad ung person en ung artist bland andra unga artister. Vid valet av evenemangsplatser för Ung Kultur försöker man säkerställa att lokalerna är tillgängliga samt att alla Ung Kultur-aktörer är fria från hindrande attityder.

En Ung Kultur-aktör utan hindrande attityder har färdigheter att möta en handikappad eller invandrarungdom och se bortom hjälpmedel eller hudfärg. En Ung Kultur-aktör utan hindrande attityder granskar sina egna attityder och ingriper i all slags diskriminering. Att ingripa innebär till exempel att ifrågasätta rasistiska skämt samt att diskutera olikhet, fördomar och stereotypier.

Diskrimineringsfri Ung Kultur är ett sätt att arbeta med unga artister, för vilket det krävs kunskap om mångfald och icke-diskriminering, metoder för att behandla de här frågorna, granskning av den egna verksamheten och attityderna samt gemensamma spelregler.

Nuori Kulttuuri

Nuori Kulttuuri -tapahtuman tarkoituksena on tarjota nuorille taiteen harrastajille foorumi taitojensa esittämiseen, dialogiin ja vuorovaikutukseen muiden harrastajien kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Nuori Kulttuuri on jokavuotinen koulutuksellinen tapahtumakokonaisuus, jossa esiintyjät saavat arvion ja palautetta esityksestään.

Nuori Kulttuuri -toiminta kannustaa ja tukee lasten ja nuorten monipuolista harrastamista kulttuurin eri aloilla. Se on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jolla voidaan rohkaista, kannustaa ja innostaa nuoria kulttuurisiin harrastuksiin asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

Toimintaa koordinoi valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -säätiö.

Untitled Document
© Helsingin nuorisoasiainkeskus