Nuori Kulttuuri
Helsingin Nuorisoasiainkeskus Vantaan nuorisopalvelut Espoon nuorisopalvelut Kauniaisten nuorisotoimi Opetus- ja kulttuuriministeriö
nuorten valtakunnallinen teatteritapahtuma

Kontaktuppgifter

Helsingfors ungdomscentral

Ansvarig producent Susanne Österlund-Toivonen
Sanduddsgatan 9 B, 00100 Helsingfors
tfn. 050 559 1762
susanne.osterlund-toivonen(at)hel.fi

Producent Ilona Anttila
tfn. 050 559 1767
ilona.anttila(at)hel.fi

Informatör Katri Riikonen
tfn. 040 334 6430
katri.riikonen(at)hel.fi

Ung Kultur -stiftelsen

Verksamhetsledare Panu Mäenpää
Ung Kultur -byrån
Vernissagatan 8 A, 01300 Vanda
tfn. 050 301 1332
panu.maenpaa(at)nuorikulttuuri.fi
www.nuorikulttuuri.fi

Untitled Document
© Helsingin nuorisoasiainkeskus